Patriot Nowej Generacji

Oprócz dostarczenia systemu zgodnego z wymogami MON, to jest operacyjnego i będącego na wyposażeniu państw NATO, Raytheon zaproponował Polsce także wspólną budowę systemu Patriot™ Nowej Generacji, który obejmie m.in.:

  • Nowy system Wspólnego Dowodzenia i Kierowania Ogniem (Common Command and Control – CC2) oferujący otwartą architekturę i możliwości wielofunkcyjne, które wykorzystują i utrzymują sprawdzoną w walce funkcjonalność systemu Patriot oraz jego interoperacyjność USA/NATO,
  • Radar o polu widzenia 360 stopni wykorzystujący najnowszą technologię radiolokacyjną, dzięki czemu zapewnia on niezrównaną skuteczność, bezprecedensową gotowość do działania i najniższy koszt utrzymania. Radar ten posiada dodatkowe dwa panele tylne z nieruchomymi antenami, które umożliwiają obronę w promieniu 360 stopni. Anteny te umożliwiają z elektroniczne skanowanie fazowe AESA, które pozwala na lepsze skupienie wiązki radaru, powiększa peryferyjne pole widzenia i skraca przestoje w pracy związane z serwisem. Każdy z elementów tego nowego radaru posiada indywidualnie zasilany przekaźnik, co umożliwia większą kontrolę nad wiązką oraz jednoczesne śledzenie wielu celów. Kolejnym ważnym elementem nowego systemu jest azotek galu (GaN) – materiał półprzewodnikowy, który wzmacnia sygnał radiowy w częstotliwościach mikrofalowych. Dzięki wykorzystaniu tej technologii można zastosować mniejsze anteny, zwiększając tym samym elastyczność i mobilność systemu, a także obniżając koszty obsługi i serwisu. Prototyp tego radaru jest już testowany i niedawno jego działania obserwowała delegacja niemieckiego Ministerstwa Obrony.
  • Zintegrowany nowy, zaawansowany Niskokosztowy System Przechwytujący (Low Cost Interceptor – LCI), który znacznie poszerza zdolność systemu Patriot do jednoczesnego odpalenia różnych typów rakiet w celu ochrony przed stale rosnącą liczbą zagrożeń. Pocisk ten może być oparty na już istniejących technologiach, choćby takich jak opracowany wspólnie przez Raytheon i Izrael pocisk Stunner (także wykorzystujący technologię „hit to kill”).

Podobnie jak przy wcześniejszych modernizacjach, koszty opracowania i przetestowania systemu Patriot Nowej Generacji będą dzielone między jego wszystkich użytkowników (obecnie – 13 państw). Będzie to wymagało pewnego wysiłku finansowego ze strony polskiego przemysłu, ale też uzyska on szanse na eksport opracowanych urządzeń do wszystkich innych, a także nowych użytkowników.

Ostatnie informacje prasowe

PGZ zakończyła proces negocjacji offsetowych z  Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman PGZ zakończyła proces negocjacji offsetowych z  Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman
PGZ zakończyła proces negocjacji offsetowych z  Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman
Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021 Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021
Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021
Terminy dostaw Patriotów niezagrożone, Polska Zbrojna, 26.05.2021 Terminy dostaw Patriotów niezagrożone, Polska Zbrojna, 26.05.2021
Terminy dostaw Patriotów niezagrożone, Polska Zbrojna, 26.05.2021
Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła” Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła”
Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła”
Zamówienia do systemu „Wisła” w Tarnowie Zamówienia do systemu „Wisła” w Tarnowie
Zamówienia do systemu „Wisła” w Tarnowie
DEMARKO podpisało umowę z Raytheon Missiles & Defense dotyczącą produkcji specjalistycznych naczep transportowych do obsługi sprzętu systemu Patriot w ramach programu WISŁA