GAZETA FINANSOWA 19.12.2014

Fragmenty wywiadu z Johnem Bairdem, wiceprezesem ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defense Systems.

Kiedy Raytheon zainteresował się współpracą z Polską?

Kooperacja Raytheona z polskim Ministerstwem Obrony i przemysłem wojskowym trwa już niemal pięć lat. Planujemy rozwijać i rozszerzać tę partnerską współpracę w ramach projektu „Wisła” i w dalszej perspektywie.

Jaki jest obecny stan tej współpracy?

Podpisaliśmy 28 listów intencyjnych z polskimi firmami, zarówno prywatnymi, jak i państwowymi, które po restrukturyzacji weszły w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z prezesem Wojciechem Dąbrowskim oraz zespołem pracowników PGZ. Raytheon podpisał na razie sześć kontraktów z polskimi przedsiębiorstwami. Wraz z PIT-Radwar (dawny Bumar Elektronika) pracujemy już nad zaprojektowaniem i wykonaniem zmodernizowanej anteny układu identyfikacji swój – obcy (IFF). Stanowi ona kluczowy element nowego 360-stopniowego radaru wchodzącego w skład systemu Parnot. Będzie on produkowany z myślą o zagranicznym odbiorcy. Istnieją też perspektywy jego eksportu do 12 krajów i oczywiście wykorzystania w Polsce, jeśli zostanie wybrany system Patriot™. Opracujemy także i będziemy produkować zaawansowane routery klasy wojskowej do Patriotów z bydgoskim Teldatem. To nowe umowy z polskimi firmami dotyczące projektowania sieciowych technologii komunikacyjnych na potrzeby projektu „Wisła”.

Zlecanie produkcji na eksport świadczy o dużym zaufaniu, jakim Raytheon darzy polskich partnerów?

Zostali oni wyłonieni poprzez gruntowną selekcję. Od stycznia br. odwiedziliśmy 114 polskich państwowych i prywatnych spółek w celu oceny ich zdolności do udziału w opracowywaniu nowej generacji Patriotów i produkcji na rynek międzynarodowy.

Co jest największym atutem polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych?

Przede wszystkim inteligentni, dobrze wykształceni pracownicy Do tej pory nasze kontakty przebiegają bezproblemowo. Staramy się zacieśniać współpracę, tak aby dostarczyła naszym polskim partnerom jak najwięcej cennych doświadczeń, które zaowocują w przyszłości i przyniosą obopólne korzyści.

A co jest największą bolączką polskiej zbrojeniówki?

Muszę przyznać, że dobrym krokiem było stworzenie PGZ. Wewnętrzna i zewnętrzna  konkurencja sama w sobie jest czymś dobrym, ponieważ wyzwala kreatywność i chroni sektor przed stagnacją, jednak z punktu widzenia zagranicznych kontrahentów synergiczne podejście PGZ jest lepsze.

Nie odnosi Pan wrażenia, że polityczne względy odgrywają zbyt dużą rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii militarnych?

To naturalna część procesu decyzyjnego. Wybór systemu obrony to nie tylko ocena jego parame­trów technicznych, lecz również wybór partnera do dalszej współpracy jeśli partnerstwo między sygnatariuszami umowy nie będzie się pogłębiać i nie będzie oparte na wzajemnym zrozumieniu, system nie będzie ewoluował w odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia ze strony nieprzyjaciół. Jaki sprzęt daje więcej korzyści armii: wypróbowany w boju, ale znany już wywiadowi wroga, czy całkowicie nowy? Patriot nie stawia swoich użytkowników przed takim wyborem. Nasz system jest testowany i rozwijany przez kilka dekad, ale każda następna generacja jest też wyposażona w dostosowaną do aktualnych potrzeb nową technologię.

Czyli obawy polskich polityków, że Patriot nie spełni kryteriów operacyjności, ponieważ ciągle jest poddawany testom, są przesadzone?

System jest już używany w wielu krajach. Pomyślnie zaliczył ponad 2 500 udanych testów namierzania celu i ponad 1 000 testów w locie. Oznacza to, że w każdej chwili może zostać wdrożony w Polsce.

Czy Raytheon wywiąże się z przyjętego na siebie zobowiązania dostarczenia ośmiu baterii pocisków do 2018 r.?

Dokładne wymagania w tej kwestii nie zostały jeszcze ustalone. W każdym razie, jeżeli kontrakt zostanie podpisany w 2015 r., do 2018 r. dostarczymy system złożony z kombinacji pocisków PAC-3 MSE, i GEM-T. W 2022 r. przy współpracy z polskimi firmami będziemy mogli dostarczyć nową generację Patriota z nowym radarem, systemem dowo­dzenia i kontroli oraz wykorzystującym technologię kinetyczną pociskiem LCI.

Co Pan sądzi o pogłoskach, że rywalizująca z Raytheonem firma MBDA planuje sprzedać swój system obrony antyrakietowej zarówno do Polski, jak i do Rosji?

Raytheon z zasady nie komentuje decyzji konkurentów. Po sprawie Mistrali ro­zumiemy polskie obawy, ale nie chciałbym mówić o szczegółach ich strategii biznesowej.

Czy odczuwają Państwo jakąś niechęć w stosunku do oferty Raytheona w związku z tym, że nie jesteście europejską firmą?

Nie sądzę, żeby to świadczyło na naszą niekorzyść, ponieważ USA wciąż są silnym członkiem NATO, a polsko-amerykańska współpraca militarna również przebiega wzorowo. Polska wybierze rozwiązanie, które zaoferuje najlepszą kombinację możliwości technicznych oraz udziału lokalnego przemysłu. Uważamy, że Patriot spełnia oba te wymagania.

Czy to prawda, że Polska będzie musiała pytać o zgodę USA przed użyciem Patriotów i wysyłać do Stanów czarne skrzynki w razie konieczności naprawy?

Elementy systemu obrony antyrakietowej rozlokowane na terenie danego kraju są jego własnością. Miejscowa armia może je wykorzystywać jak tylko chce, bez pytania nikogo o zdanie. Zgoda Amerykanów nie jest potrzebna. Co do napraw, personel danego kraju jest szkolony w tym zakresie równolegle z nauką obsługi urządzeń. Można wyróżnić trzy poziomy konserwacji systemu. Za pierwsze dwa odpowiada wojskowa obsługa, trzeci stanowi wykorzystanie części zamiennych. 50 procent z nich będzie się znajdowało na terenie Polski. Nie ma mowy żadnych czarnych skrzynkach.

Jakie inne projekty Raytheon planuje rozwijać w Polsce?

Jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach, ale jesteśmy zainteresowani wspólnym opracowywaniem innych systemów obrony antyrakietowej oraz nowych radarów (kontroli lotów i obronnego). Zależy nam także na współpracy w dziedzinie cybernetyki oraz systemów dowodzenia i kontroli.

Wybrane artykuły w polskich mediach

Realizacja drugiej fazy programu, Gazeta Polska Codziennie, 25.08.2021 Realizacja drugiej fazy programu, Gazeta Polska Codziennie, 25.08.2021
Realizacja drugiej fazy programu, Gazeta Polska Codziennie, 25.08.2021
Szwajcaria stawia na F-35A i Patriot, Magazyn Militarny MILMAG, 30.06.2021 Szwajcaria stawia na F-35A i Patriot, Magazyn Militarny MILMAG, 30.06.2021
Szwajcaria stawia na F-35A i Patriot, Magazyn Militarny MILMAG, 30.06.2021
Kiedyś byliśmy w tym miejscu co dzisiaj polska zbrojeniówka, Rzeczpospolita, 30.06.2021 Kiedyś byliśmy w tym miejscu co dzisiaj polska zbrojeniówka, Rzeczpospolita, 30.06.2021
Kiedyś byliśmy w tym miejscu co dzisiaj polska zbrojeniówka, Rzeczpospolita, 30.06.2021
Choć wciąż bez „wiślanego” offsetu, polskie firmy zarabiają na Patriotach, rp.pl, 24.06.2021 Choć wciąż bez „wiślanego” offsetu, polskie firmy zarabiają na Patriotach, rp.pl, 24.06.2021
Choć wciąż bez „wiślanego” offsetu, polskie firmy zarabiają na Patriotach, rp.pl, 24.06.2021
Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021 Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021
Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021
Pierwszy zestaw ogniowy systemu Patriot dostarczony do Szwecji, ZBiAM, 1.06.2021 Pierwszy zestaw ogniowy systemu Patriot dostarczony do Szwecji, ZBiAM, 1.06.2021
Pierwszy zestaw ogniowy systemu Patriot dostarczony do Szwecji, ZBiAM, 1.06.2021