Bumar Elektronika i Raytheon podejmują współpracę w celu opracowania nowej anteny IFF dla systemu Patriot

Raytheon ustanawia partnerską współpracę z polskim przemysłem zbrojeniowym

Tewksbury, Massachusetts (12 czerwca 2014 r.) — Firma Raytheon (NYSE: RTN) ogłosiła dzisiaj, że podejmuje partnerską współpracę z firmą Bumar Elektronika dotyczącą zaprojektowania i opracowania zmodernizowanej anteny systemu identyfikacji swój-obcy (IFF) dla systemu Patriot™. Nowa antena jest kluczowym elementem nowoczesnego radaru systemu Patriot o polu widzenia 360 stopni oferowanego przez firmę Raytheon w ramach programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu „Wisła”. Antena ta będzie również zgodna z wcześniejszymi wersjami systemu Patriot, co umożliwi przyszłą modernizację gamy użytkowanych obecnie na świecie radarów Patriot.

„Projekt ten jest bardzo złożony pod względem technicznym, co podkreśla zaangażowanie firmy Raytheon w zapewnienie znaczących, długoterminowych korzyści polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu – powiedział Daniel J. Crowley, prezes Raytheon Integrated Air and Missile Defense. – Opracowanie nowej anteny otwiera ponadto przed firmą Bumar Elektronika rynki eksportowe w postaci obecnych użytkowników systemu Patriot na całym świecie – taką możliwość oferuje wyłącznie system Patriot.”

Początkowa umowa zawarta pomiędzy stronami umożliwia zespołom inżynierów obu firm rozpoczęcie prac koncepcyjnych i może docelowo zaowocować podpisaniem wieloletniej umowy obejmującej zaprojektowanie, opracowanie, testy i produkcję anteny.

Jesteśmy zadowoleni z rozpoczęcia tego projektu we współpracy z firmą Raytheon, ponieważ umożliwi to nam wniesienie znaczącego wkładu w proces dalszego doskonalenia systemu Patriot. Oznacza to wyraźne korzyści dla państw, które polegają na sprawdzonych możliwościach systemu Patriot” – powiedział dr Ryszard Kardasz, prezes Bumar Elektronika.

Umowa o współpracy została ogłoszona w kilka tygodni po zorganizowanej przez Raytheon i Polski Holding Obronny Sp. z o. o. (PHO) w Warszawie konferencji na temat partnerstwa. W dwudniowej konferencji wzięło udział ponad 100 polskich przedsiębiorstw i przedstawicieli rządu.

Raytheon aktywnie szuka innych okazji współpracy z polską branżą zbrojeniową w ramach programu „Wisła”. Raytheon oferuje Polsce współpracę w opracowanie systemu Patriot Nowej Generacji, który obejmuje następujące elementy:

  • nowy system Wspólnego Dowodzenia i Kierowania (Common Command and Control -CC2) oferujący otwartą architekturę i możliwości wielofunkcyjne, które wykorzystują i utrzymują sprawdzoną w walce funkcjonalność systemu Patriot oraz jego interoperacyjność USA/NATO,
  • wprowadzenie wielofunkcyjnego radaru o polu widzenia 360 stopni wykorzystującego najnowszą technologię radiolokacyjną, zapewniającego niezrównaną skuteczność, bezprecedensową gotowość do działania i najniższy koszt utrzymania,

oraz:

  • potencjalną integrację nowego, zaawansowanego pocisku Low Cost Interceptor (LCI), który znacznie poszerzy zdolność systemu Patriot do jednoczesnego odpalania różnych typów rakiet w celu ochrony przed stale rosnącą liczbą zagrożeń

System Patriot ma charakter modułowy, co pozwala na jego systematyczną modernizację. Dziś Patriot jest jedynym systemem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym sprawdzonym w warunkach bojowych – chroni on siły zbrojne USA i ich sojuszników na całym świecie. Światowe grono 12 państw-użytkowników systemu, w tym pięciu państw NATO, oraz przyszli partnerzy Patriot oferują Polsce wiele korzyści płynących z systematycznego unowocześniania systemu, szkoleń, obsługi technicznej, testów, logistyki i dzielenia się kosztami.

Informacje o Bumar Elektronika
Firma Bumar Elektronika S.A., z siedzibą w Warszawie, jest następcą dwóch polskich
producentów radarów: PIT S.A. i CNPEP Radwar S.A. Firma może poszczycić się 80-letnim
doświadczeniem w zakresie projektowania, produkcji i wsparcia logistycznego dla technologii
radarów, systemów dowodzenia i łączności oraz uzbrojenia związanego z radarami. Produkty
firmy zaspokajają znaczną część potrzeb Polskich Sił Zbrojnych w dziedzinie obrony
powietrznej. Więcej informacji pod adresem www.bumar.com/elektronika.

Ostatnie informacje prasowe

PGZ zakończyła proces negocjacji offsetowych z  Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman PGZ zakończyła proces negocjacji offsetowych z  Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman
PGZ zakończyła proces negocjacji offsetowych z  Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman
Pracownicy Raytheon Technologies posprzątali park w Warszawie Pracownicy Raytheon Technologies posprzątali park w Warszawie
Pracownicy Raytheon Technologies posprzątali park w Warszawie
Raytheon przekazał weteranom bilety do Centrum Nauki Kopernik Raytheon przekazał weteranom bilety do Centrum Nauki Kopernik
Raytheon przekazał weteranom bilety do Centrum Nauki Kopernik
„Zapraszamy dziewczyny do świata inżynierii!” to wydarzenie, które rokrocznie organizuje firma Collins Aerospace, wchodząca w skład Raytheon Technologies. W tym roku przeprowadzono 56 sesji w 13 państwach świata. „Zapraszamy dziewczyny do świata inżynierii!” to wydarzenie, które rokrocznie organizuje firma Collins Aerospace, wchodząca w skład Raytheon Technologies. W tym roku przeprowadzono 56 sesji w 13 państwach świata.
„Zapraszamy dziewczyny do świata inżynierii!” to wydarzenie, które rokrocznie organizuje firma Collins Aerospace, wchodząca w skład Raytheon Technologies. W tym roku przeprowadzono 56 sesji w 13 państwach świata.
Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności
Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności
Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła” Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła”
Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła”