Bumar Elektronika i Raytheon podejmują współpracę w celu opracowania nowej anteny IFF dla systemu Patriot

Raytheon ustanawia partnerską współpracę z polskim przemysłem zbrojeniowym

Tewksbury, Massachusetts (12 czerwca 2014 r.) — Firma Raytheon (NYSE: RTN) ogłosiła dzisiaj, że podejmuje partnerską współpracę z firmą Bumar Elektronika dotyczącą zaprojektowania i opracowania zmodernizowanej anteny systemu identyfikacji swój-obcy (IFF) dla systemu Patriot™. Nowa antena jest kluczowym elementem nowoczesnego radaru systemu Patriot o polu widzenia 360 stopni oferowanego przez firmę Raytheon w ramach programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu „Wisła”. Antena ta będzie również zgodna z wcześniejszymi wersjami systemu Patriot, co umożliwi przyszłą modernizację gamy użytkowanych obecnie na świecie radarów Patriot.

„Projekt ten jest bardzo złożony pod względem technicznym, co podkreśla zaangażowanie firmy Raytheon w zapewnienie znaczących, długoterminowych korzyści polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu – powiedział Daniel J. Crowley, prezes Raytheon Integrated Air and Missile Defense. – Opracowanie nowej anteny otwiera ponadto przed firmą Bumar Elektronika rynki eksportowe w postaci obecnych użytkowników systemu Patriot na całym świecie – taką możliwość oferuje wyłącznie system Patriot.”

Początkowa umowa zawarta pomiędzy stronami umożliwia zespołom inżynierów obu firm rozpoczęcie prac koncepcyjnych i może docelowo zaowocować podpisaniem wieloletniej umowy obejmującej zaprojektowanie, opracowanie, testy i produkcję anteny.

Jesteśmy zadowoleni z rozpoczęcia tego projektu we współpracy z firmą Raytheon, ponieważ umożliwi to nam wniesienie znaczącego wkładu w proces dalszego doskonalenia systemu Patriot. Oznacza to wyraźne korzyści dla państw, które polegają na sprawdzonych możliwościach systemu Patriot” – powiedział dr Ryszard Kardasz, prezes Bumar Elektronika.

Umowa o współpracy została ogłoszona w kilka tygodni po zorganizowanej przez Raytheon i Polski Holding Obronny Sp. z o. o. (PHO) w Warszawie konferencji na temat partnerstwa. W dwudniowej konferencji wzięło udział ponad 100 polskich przedsiębiorstw i przedstawicieli rządu.

Raytheon aktywnie szuka innych okazji współpracy z polską branżą zbrojeniową w ramach programu „Wisła”. Raytheon oferuje Polsce współpracę w opracowanie systemu Patriot Nowej Generacji, który obejmuje następujące elementy:

  • nowy system Wspólnego Dowodzenia i Kierowania (Common Command and Control -CC2) oferujący otwartą architekturę i możliwości wielofunkcyjne, które wykorzystują i utrzymują sprawdzoną w walce funkcjonalność systemu Patriot oraz jego interoperacyjność USA/NATO,
  • wprowadzenie wielofunkcyjnego radaru o polu widzenia 360 stopni wykorzystującego najnowszą technologię radiolokacyjną, zapewniającego niezrównaną skuteczność, bezprecedensową gotowość do działania i najniższy koszt utrzymania,

oraz:

  • potencjalną integrację nowego, zaawansowanego pocisku Low Cost Interceptor (LCI), który znacznie poszerzy zdolność systemu Patriot do jednoczesnego odpalania różnych typów rakiet w celu ochrony przed stale rosnącą liczbą zagrożeń

System Patriot ma charakter modułowy, co pozwala na jego systematyczną modernizację. Dziś Patriot jest jedynym systemem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym sprawdzonym w warunkach bojowych – chroni on siły zbrojne USA i ich sojuszników na całym świecie. Światowe grono 12 państw-użytkowników systemu, w tym pięciu państw NATO, oraz przyszli partnerzy Patriot oferują Polsce wiele korzyści płynących z systematycznego unowocześniania systemu, szkoleń, obsługi technicznej, testów, logistyki i dzielenia się kosztami.

Informacje o Bumar Elektronika
Firma Bumar Elektronika S.A., z siedzibą w Warszawie, jest następcą dwóch polskich
producentów radarów: PIT S.A. i CNPEP Radwar S.A. Firma może poszczycić się 80-letnim
doświadczeniem w zakresie projektowania, produkcji i wsparcia logistycznego dla technologii
radarów, systemów dowodzenia i łączności oraz uzbrojenia związanego z radarami. Produkty
firmy zaspokajają znaczną część potrzeb Polskich Sił Zbrojnych w dziedzinie obrony
powietrznej. Więcej informacji pod adresem www.bumar.com/elektronika.

Ostatnie informacje prasowe

„Zapraszamy dziewczyny do świata inżynierii!” to wydarzenie, które rokrocznie organizuje firma Collins Aerospace, wchodząca w skład Raytheon Technologies. W tym roku przeprowadzono 56 sesji w 13 państwach świata. „Zapraszamy dziewczyny do świata inżynierii!” to wydarzenie, które rokrocznie organizuje firma Collins Aerospace, wchodząca w skład Raytheon Technologies. W tym roku przeprowadzono 56 sesji w 13 państwach świata.
„Zapraszamy dziewczyny do świata inżynierii!” to wydarzenie, które rokrocznie organizuje firma Collins Aerospace, wchodząca w skład Raytheon Technologies. W tym roku przeprowadzono 56 sesji w 13 państwach świata.
Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności
Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności
Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła” Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła”
Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła”
Raytheon Missiles & Defense i Centrum Nauki Kopernik wspierają edukację dzieci i młodzieży Raytheon Missiles & Defense i Centrum Nauki Kopernik wspierają edukację dzieci i młodzieży
Raytheon Missiles & Defense i Centrum Nauki Kopernik wspierają edukację dzieci i młodzieży
Zamówienia do systemu „Wisła” w Tarnowie Zamówienia do systemu „Wisła” w Tarnowie
Zamówienia do systemu „Wisła” w Tarnowie
DEMARKO podpisało umowę z Raytheon Missiles & Defense dotyczącą produkcji specjalistycznych naczep transportowych do obsługi sprzętu systemu Patriot w ramach programu WISŁA