Raytheon wspiera wymianę technologiczną w Polsce

Jolanta Łapkiewicz pamięta, jak spacerowała po kamiennych ścieżkach dziedzińca Heweliusza na Politechnice Gdańskiej, podekscytowana tym, co przyniesie przyszłość. Właśnie kończyła magisterium z elektrotechniki i fizyki kwantowej. Ówczesny rząd komunistycznej Polski zachęcał młodzież do odwiedzania innych krajów i poszerzania horyzontów. Tak zaczął się dwudziestoletni okres, podczas którego Łapkiewicz robiła karierę w Stanach Zjednoczonych.

Przenieśmy się do roku 2015. Obecnie Jolanta Łapkiewicz należy do zespołu Raytheona, który współpracuje z polskim przemysłem nad stworzeniem systemu obronnego nowej generacji. Dzięki kontaktom z Polską, Łapkiewicz dostrzega istotne zmiany, jakie nastąpiły w Polsce od czasów studenckich.

– Gospodarka działa prężnie, jest znacznie bardziej dynamiczna i przedsiębiorcza, niż dawniej – mówi Łapkiewicz. – Widać to w biznesie, a zwłaszcza w postawie młodzieży. Więcej uczniów podejmuje studia inżynierskie, a młodzi inżynierowie pracują na takimi projektami, jak roboty na potrzeby marsjańskich misji.

Łapkiewicz i Raytheon przekazują swoją wiedzę i doświadczenia polskiej branży obronnej. Dotychczas podpisano porozumienia o współpracy z 30 polskimi firmami. Najnowsza umowa zawarta z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) dotyczy wspólnych prac nad planami modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych oraz sektorów mających strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Raytheon produkuje system Patriot™, wybrany przez Polskę jako podstawa programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”. Program ten jest obecnie negocjowany przez rządy Polski i Stanów Zjednoczonych. Umowy między Raytheonem a polskimi firmami wykraczają jednak poza „Wisłę”. Na przykład, siedem polskich firm obronnych współpracujących z Raytheonem będzie eksportować produkowane przez siebie części do 13 państw, które używają Patriota. Bydgoski TELDAT będzie wytwarzał zaawansowane routery klasy wojskowej, to jest technologię o kluczowym znaczeniu dla systemu Patriot. Z kolei PIT-RADWAR SA, którego główna siedziba znajduje się w Warszawie, zaprojektuje i stworzy antenę systemu identyfikacji „swój-obcy” (identification friend or foe, IFF).

Raytheon zainwestował też w niektóre czołowe polskie uczelnie techniczne. Firma przeznaczyła 100 000 dolarów na stypendia inżynierskie i programy badawcze na Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej.

– Polska nie realizowała jeszcze projektu o takich rozmiarach i takim zakresie – mówi Łapkiewicz. – Polski przemysł będzie miał 50-procentowy udział w produkcji Patriota. Dla nas jest to podstawa długoterminowej współpracy między polską branżą obronną a Raytheonem.

Zadaniem Łapkiewicz jest pośredniczenie między różnymi stronami i dbanie o rozwój partnerstwa. Ma ona wyjątkowe predyspozycje do tej pracy, ponieważ mieszkała w Polsce, posiada tytuły naukowe w dziedzinie informatyki i zarządzania biznesem, a poprzednio pracowała w międzynarodowych przedsiębiorstwach zbrojeniowych.

– Jolanta pracuje ze wszystkimi – mówi Pete Bata, menedżer polskiego programu Raytheona. – Dba o to, aby właściwe osoby rozmawiały ze sobą, a ich interesy były brane pod uwagę, od urzędników rządowych do ekspertów uniwersyteckich, naukowców i przedstawicieli przemysłu. Nawiązujemy partnerskie relacje, które pozwolą na sukces projektu: z perspektywy Ministerstwa Obrony Narodowej i polskiego sektora obronnego.

Ostatnie informacje prasowe

PGZ zakończyła proces negocjacji offsetowych z  Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman PGZ zakończyła proces negocjacji offsetowych z  Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman
PGZ zakończyła proces negocjacji offsetowych z  Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman
Pracownicy Raytheon Technologies posprzątali park w Warszawie Pracownicy Raytheon Technologies posprzątali park w Warszawie
Pracownicy Raytheon Technologies posprzątali park w Warszawie
Raytheon przekazał weteranom bilety do Centrum Nauki Kopernik Raytheon przekazał weteranom bilety do Centrum Nauki Kopernik
Raytheon przekazał weteranom bilety do Centrum Nauki Kopernik
„Zapraszamy dziewczyny do świata inżynierii!” to wydarzenie, które rokrocznie organizuje firma Collins Aerospace, wchodząca w skład Raytheon Technologies. W tym roku przeprowadzono 56 sesji w 13 państwach świata. „Zapraszamy dziewczyny do świata inżynierii!” to wydarzenie, które rokrocznie organizuje firma Collins Aerospace, wchodząca w skład Raytheon Technologies. W tym roku przeprowadzono 56 sesji w 13 państwach świata.
„Zapraszamy dziewczyny do świata inżynierii!” to wydarzenie, które rokrocznie organizuje firma Collins Aerospace, wchodząca w skład Raytheon Technologies. W tym roku przeprowadzono 56 sesji w 13 państwach świata.
Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności
Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności
Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła” Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła”
Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła”