Raytheon wspiera wymianę technologiczną w Polsce

Jolanta Łapkiewicz pamięta, jak spacerowała po kamiennych ścieżkach dziedzińca Heweliusza na Politechnice Gdańskiej, podekscytowana tym, co przyniesie przyszłość. Właśnie kończyła magisterium z elektrotechniki i fizyki kwantowej. Ówczesny rząd komunistycznej Polski zachęcał młodzież do odwiedzania innych krajów i poszerzania horyzontów. Tak zaczął się dwudziestoletni okres, podczas którego Łapkiewicz robiła karierę w Stanach Zjednoczonych.

Przenieśmy się do roku 2015. Obecnie Jolanta Łapkiewicz należy do zespołu Raytheona, który współpracuje z polskim przemysłem nad stworzeniem systemu obronnego nowej generacji. Dzięki kontaktom z Polską, Łapkiewicz dostrzega istotne zmiany, jakie nastąpiły w Polsce od czasów studenckich.

– Gospodarka działa prężnie, jest znacznie bardziej dynamiczna i przedsiębiorcza, niż dawniej – mówi Łapkiewicz. – Widać to w biznesie, a zwłaszcza w postawie młodzieży. Więcej uczniów podejmuje studia inżynierskie, a młodzi inżynierowie pracują na takimi projektami, jak roboty na potrzeby marsjańskich misji.

Łapkiewicz i Raytheon przekazują swoją wiedzę i doświadczenia polskiej branży obronnej. Dotychczas podpisano porozumienia o współpracy z 30 polskimi firmami. Najnowsza umowa zawarta z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) dotyczy wspólnych prac nad planami modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych oraz sektorów mających strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Raytheon produkuje system Patriot™, wybrany przez Polskę jako podstawa programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”. Program ten jest obecnie negocjowany przez rządy Polski i Stanów Zjednoczonych. Umowy między Raytheonem a polskimi firmami wykraczają jednak poza „Wisłę”. Na przykład, siedem polskich firm obronnych współpracujących z Raytheonem będzie eksportować produkowane przez siebie części do 13 państw, które używają Patriota. Bydgoski TELDAT będzie wytwarzał zaawansowane routery klasy wojskowej, to jest technologię o kluczowym znaczeniu dla systemu Patriot. Z kolei PIT-RADWAR SA, którego główna siedziba znajduje się w Warszawie, zaprojektuje i stworzy antenę systemu identyfikacji „swój-obcy” (identification friend or foe, IFF).

Raytheon zainwestował też w niektóre czołowe polskie uczelnie techniczne. Firma przeznaczyła 100 000 dolarów na stypendia inżynierskie i programy badawcze na Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej.

– Polska nie realizowała jeszcze projektu o takich rozmiarach i takim zakresie – mówi Łapkiewicz. – Polski przemysł będzie miał 50-procentowy udział w produkcji Patriota. Dla nas jest to podstawa długoterminowej współpracy między polską branżą obronną a Raytheonem.

Zadaniem Łapkiewicz jest pośredniczenie między różnymi stronami i dbanie o rozwój partnerstwa. Ma ona wyjątkowe predyspozycje do tej pracy, ponieważ mieszkała w Polsce, posiada tytuły naukowe w dziedzinie informatyki i zarządzania biznesem, a poprzednio pracowała w międzynarodowych przedsiębiorstwach zbrojeniowych.

– Jolanta pracuje ze wszystkimi – mówi Pete Bata, menedżer polskiego programu Raytheona. – Dba o to, aby właściwe osoby rozmawiały ze sobą, a ich interesy były brane pod uwagę, od urzędników rządowych do ekspertów uniwersyteckich, naukowców i przedstawicieli przemysłu. Nawiązujemy partnerskie relacje, które pozwolą na sukces projektu: z perspektywy Ministerstwa Obrony Narodowej i polskiego sektora obronnego.

Ostatnie informacje prasowe

Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności
Raytheon Missiles & Defense wspiera lokalne społeczności
Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła” Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła”
Polskie zakłady WZŁ-1 zapewnią wsparcie dla Raytheon Missiles & Defense i programu „Wisła”
Raytheon Missiles & Defense i Centrum Nauki Kopernik wspierają edukację dzieci i młodzieży Raytheon Missiles & Defense i Centrum Nauki Kopernik wspierają edukację dzieci i młodzieży
Raytheon Missiles & Defense i Centrum Nauki Kopernik wspierają edukację dzieci i młodzieży
Zamówienia do systemu „Wisła” w Tarnowie Zamówienia do systemu „Wisła” w Tarnowie
Zamówienia do systemu „Wisła” w Tarnowie
DEMARKO podpisało umowę z Raytheon Missiles & Defense dotyczącą produkcji specjalistycznych naczep transportowych do obsługi sprzętu systemu Patriot w ramach programu WISŁA
TELDAT uhonorowany przez Raytheon IDS nagrodą „Doskonały Dostawca” TELDAT uhonorowany przez Raytheon IDS nagrodą  „Doskonały Dostawca”
TELDAT uhonorowany przez Raytheon IDS nagrodą „Doskonały Dostawca”