ARMIA NR 4.2014

Przede wszystkim prezesi Raytheona przed­łożyli wizję technicznego rozwoju systemu Patriot™, który został określony mianem „Patriota nowej generacji” składałaby się z następujących nowych składników:

  • nowe stanowisko dowodzenia baterii określane jako Common Command and Control (CC2), jego najważniejszą cechą będzie otwarta architektura, zatem będzie mogło być kompatybilne z innymi systemami przeciwlotniczymi/przeciwbalistycznymi używanymi przez US Army (czy szerzej in­nych amerykańskich rodzajów sił zbrojnych) oraz systemów oferowanych przez Raytheon innym państwom, w tym Polsce;
  • nowa stacja radiolokacyjna kierowaniem ogniem o polu obserwacji 360° w azymucie;
  • nowy, trzeci typ pocisku rakietowego określany jako Low Cost Interceptor (LCI, niskokosztowy system przechwytujący), który ma być opracowany razem z polskim przemysłem i stanowić obszar transferu tech­nologii.

Nie byłyby to jedyne nowości wprowa­dzone w „Patriocie nowej generacji”, warto je jednak opisać szerzej.

Punkt dowodzenia CC2 zastąpiłoby obecnie wykorzystywane w bateriach Patriot sta­nowiska AN/MSQ-104 Engagement Control Station (ECS). Największą zaletą CC2 jest wspomniana otwarta architektura, czyli może on współpracować z innymi systema­mi obrony powietrznej bez udziału żadnych węzłów pośrednich, a także dystrybuować informacje o sytuacji taktycznej z innych źródeł niż te etatowo wykorzystywane w ba­terii Patriot. W grę wchodzą inne radiolokatory wczesnego ostrzegania i kontroli przestrzeni powietrznej, nie tyko naziemne, ale także na przykład te instalowane na aerostatach, jak np. JLENS skonstruowany przez Raytheon właśnie dla systemu.

Podczas spotkania w Warszawie podkreślo­no kompatybilność rozwiązań technicznych wykorzystanych w CC2 (i szerzej w „Pariocie nowej generacji”) z NATO-wskim systemem dowodzenia obroną powietrzną, czyli NATO ACCS (ang. Air Command and Control System) opracowanym przez spółkę ThalesRaytheonSystems – joint venture Raytheona i Thalesa oraz z systemami obrony plot./prak. rozwijanymi w Stanach Zjednoczonych. Polski komponent ACCS trafi do naszego kraju w 2015 r. i oczywiście Patriot jest z ACCS zintegrowany. Według Raytheona stanowisko CC2 będzie w pełni kompatybilne z wykorzystywanymi w Wojsku Polskim systemami dowodzenia obroną przeciwlotniczą oraz stacjami radiolokacyjnymi polskiej konstrukcji i produkcji, także z przyszłym systemem wybranym w ramach programu Narew. Kolejnym nowym ujaw­nionym elementem jest nowa wielofunkcyjna stacja kierowania ogniem, która przej­mie obowiązki obecnie wykorzystywanego radiolokatora AN/APQ-65. Przedstawione polskiej stronie rozwiązanie ma wykorzystywać trójantenową konstrukcję osadzoną na jednej podstawie (nośniku), a sektor obserwacji każdej ze ścianowych anten (pra­cujących w paśmie C, jak AN/MPQ-65) da łącznie pełne dookolne pokrycie przestrzeni powietrznej. Jest to zatem konfiguracja anonsowana już wcześniej przez Raytheon jako ścieżka ewolucyjna systemu Patriot, teraz niejako jest to potwierdzenie tych planów (tzw. Patriot Growth Map), całość przygotowano z uwzględnieniem skonstruowanych w Polsce systemów plot. (bardzo krótkiego zasięgu, jak Poprad), stanowisk dowodzenia, czy stacji radiolokacyjnych. Ostatnią z wymienionych nowości jest nowy pocisk LCI. Miałby on uzupełnić pociski GEM-T i MSE i być dostosowany do polskich potrzeb, które przedstawiono delegacji Raytheon podczas spotkań w Inspektoracie Uzbrojenia MON. LCI będzie rozwijany we współpracy z pol­skim przemysłem, by wypełnić wymóg transferu technologii na odpowiednim poziomie (ambicją Raytheona jest spełnienie postulatu na 50-procentowym poziomie takiego transferu).

Wybrane artykuły w polskich mediach

Realizacja drugiej fazy programu, Gazeta Polska Codziennie, 25.08.2021 Realizacja drugiej fazy programu, Gazeta Polska Codziennie, 25.08.2021
Realizacja drugiej fazy programu, Gazeta Polska Codziennie, 25.08.2021
Szwajcaria stawia na F-35A i Patriot, Magazyn Militarny MILMAG, 30.06.2021 Szwajcaria stawia na F-35A i Patriot, Magazyn Militarny MILMAG, 30.06.2021
Szwajcaria stawia na F-35A i Patriot, Magazyn Militarny MILMAG, 30.06.2021
Kiedyś byliśmy w tym miejscu co dzisiaj polska zbrojeniówka, Rzeczpospolita, 30.06.2021 Kiedyś byliśmy w tym miejscu co dzisiaj polska zbrojeniówka, Rzeczpospolita, 30.06.2021
Kiedyś byliśmy w tym miejscu co dzisiaj polska zbrojeniówka, Rzeczpospolita, 30.06.2021
Choć wciąż bez „wiślanego” offsetu, polskie firmy zarabiają na Patriotach, rp.pl, 24.06.2021 Choć wciąż bez „wiślanego” offsetu, polskie firmy zarabiają na Patriotach, rp.pl, 24.06.2021
Choć wciąż bez „wiślanego” offsetu, polskie firmy zarabiają na Patriotach, rp.pl, 24.06.2021
Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021 Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021
Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021
Pierwszy zestaw ogniowy systemu Patriot dostarczony do Szwecji, ZBiAM, 1.06.2021 Pierwszy zestaw ogniowy systemu Patriot dostarczony do Szwecji, ZBiAM, 1.06.2021
Pierwszy zestaw ogniowy systemu Patriot dostarczony do Szwecji, ZBiAM, 1.06.2021