FAKT: Armia USA zobowiązała się eksploatować system Patriot™ co najmniej do 2048 roku. Aby sprostać przyszłym zagrożeniom, system jest stale modernizowany i testowany pod nadzorem armii USA. W związku z tym, Kongres przeznaczył na system Patriot na rok 2015 ponad 241 mln dolarów. Dodatkowe środki wyasygnowano również na modyfikacje systemu w celu spełnienia obecnych potrzeb armii USA. Utrzymanie środków na prace badawczo-rozwojowe związane z systemem Patriot gwarantuje, że armia USA będzie mogła przygotować się na przyszłe aktualizacje oprogramowania. Co więcej, liczba państw z całego świata, które zakupiły system Patriot stale rośnie, a dzięki umowie ogłoszonej niedawno przez armię USA najnowszym użytkownikiem systemu stanie się Katar. Partnerzy międzynarodowi inwestują wspólnie z USA w ciągłe udoskonalenia i testowanie systemu Patriot.

wróć do: Patriot - pytania i odpowiedzi