FAKT: Raytheon otrzymał już od rządu USA szereg zezwoleń ITAR (International Traffic in Arms Regulations – Przepisy Międzynarodowego Handlu Bronią) na nawiązanie współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i udostępnienie im nowoczesnych technologii obronnych, co ma za zadanie wspierać wspólne prace nad nową generacją systemu Patriot™. W przetargu na system WISŁA Raytheon otrzymał poparcie rządu USA, który stworzył także pionierski międzyagencyjny zespół działający na rzecz ułatwienia transferu technologii do Polski w celu wspierania polskich programów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Raytheon zaoferuje Polsce niskokosztowy pocisk LCI (Low-Cost Interceptor), w którego opracowaniu i produkcji może wziąć udział polski przemysł. RządUSA zezwolił również Polsce na dostęp do technologii pocisków Guidance Enhanced Missile – Tactical (GEM-T), z których korzysta obecnie 13 innych państw. Pociski te byłyby produkowane przez Mesko. Jeśli chodzi o kody źródłowe, dostęp do większości oprogramowania podlega ograniczeniom zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i po to, by wszyscy partnerzy korzystali z tej samej wersji oprogramowania. Oprogramowanie jest modernizowane i serwisowane w ramach programu, w którym uczestniczy 13 państw.

wróć do: Patriot - pytania i odpowiedzi