FAKT: Obsługa, serwis i utrzymanie systemu Patriot™ są optymalne i wypadają pozytywnie w porównaniu z innymi nowoczesnymi systemami uzbrojenia. Użytkownicy systemu Patriot uczestniczą w programie, w ramach którego wydatki związane z wprowadzaniem modyfikacji systemu są dzielone między wszystkich jego uczestników, dzięki temu koszt systemu Patriot jest znacznie niższy niż w przypadku innych systemów, które nie posiadają tak wielu użytkowników. Cyfrowy Procesor Radaru (Radar Digital Processor – RDP) oraz Nowoczesny Procesor Pomocniczy (Modern Adjunct Processor – MAP), które stanowią część wersji systemu oznaczonej jako Configuration 3+ (aktualnie w produkcji)pozwalają obniżyć koszty eksploatacji. Z kolei ulepszenia, które zostaną wprowadzone w systemie Patriot Nowej Generacji dodatkowo zwiększą jego niezawodność i ograniczą koszty operacyjne.

wróć do: Patriot - pytania i odpowiedzi