John Baird

19 lutego 2018

"Rzeczywiście negocjujemy teraz energiczniej. Po ubiegłorocznej pozytywnej rekomendacji Kongresu dotyczącej sprzedaży Polsce patriotów – w grudniu 2017 r. – dokonaliśmy ze specjalistami MON drobiazgowego przeglądu wstępnej oferty USA, a w styczniu tego roku odbyła się kolejna szczegółowa analiza, specjaliści z MON stawiali pytania i otrzymywali odpowiedzi i na tej podstawie obie strony mogły dokonywać korekt" - powiedział John Baird w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej

14 listopada 2017

W wywiadzie dla PAP prezes Raytheon IDS Wes Kremer powiedział m.in. "Bardzo ważne jest to, że kiedy cały program Wisła dobiegnie końca, Polska będzie dysponowała najnowszą i najnowocześniejszą na świecie wersją systemu Patriot, obejmującą dookólny radar AESA i nowy pocisk SkyCeptor. Co więcej, polski przemysł będzie produkował znaczącą część tego systemu, i to nie tylko na potrzeby Polski, ale również jako długofalowy dostawca do innych użytkowników Patriota na świecie".

Czytaj więcej
John Baird

4 października 2017

Rozmowa z Johnem Bairdem, wiceprezesem Raytheon IDS ds. programów dla Polski o najnowszych postępach dotyczących rozwoju systemu Patriot.

Czytaj więcej

7 lipca 2017

Firma Raytheon powstała w 1922 r. u boku słyn­nej uczelni Massachussetts Institute of Technology w Cambridge pod Bostonem. Obecną nazwę nosi od 1925 r. Od początku pra­co­wano tu nad radio­lo­ka­to­rami róż­nych typów. Jeden z czte­rech głów­nych oddzia­łów firmy – Raytheon Integrated Defense Systems jest wła­śnie tym pierw­szym, pier­wot­nym Raytheonem, jako że pozo­stałe oddziały w więk­szo­ści powstały na bazie kupio­nych innych firm.

Czytaj więcej

27 czerwca 2017

W połowie maja odbył się wyjazd prasowy do zakładów Raytheona w USA. Była to okazja do powtórzenia podstawowych punktów oferty złożonej w programie Wisła, a także przedstawienia ocen przedstawicieli amerykańskiego koncernu dotyczącego tego postępowania. Mimo wszystkich problemów – głównie związanych z żądaniami Warszawy wykorzystania systemu dowodzenia IBCS, które notuje opóźnienia – przedstawiciele koncernu deklarują umiarkowany optymizm. Twierdzą, że wystosowany niedawno polski LoR jest lepiej przygotowany niż poprzedni dokument i stwarza podstawy do zbliżenia stanowisk.

Czytaj więcej

22 czerwca 2017

Podczas wizyty przedstawicieli polskich mediów w zakładach w Andover i Tewksbury oraz w ośrodku badawczym w Pelham, w pobliżu Bostonu przedstawiciele Raytheona przybliżyli podstawowe zagadnienia związane z naziemną obroną powietrzną i przeciwbalistyczną. Przewodnim tematem wizyty była oferta amerykańskiego koncernu w programie Wisła wraz z postępami rozwoju systemu Patriot w kierunku wersji (tzw. Polish Patriot) o możliwościach bojowych wymaganych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Czytaj więcej

19 czerwca 2017

Program Wisła, który ma szansę zakończyć się podpisaniem dotychczas największego w historii Polski kontraktu zbrojeniowego, jest obecnie również największym wyzwaniem Planu Modernizacji Technicznej 2013-2022. Baterie systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu pozyskane w jego ramach, będą „najdłuższym ramieniem” polskich przeciwlotników. Ponadto, realizacja wymaganej przez nas umowy offsetowej ma uzupełnić braki technologiczne polskiego przemysłu obronnego i będzie decydująca dla zapewnienia obsługi zestawów Wisła w ciągu ich pełnego cyklu życia.

Czytaj więcej
John Baird

8 czerwca 2017

To nieprawda, że USA odchodzą od systemu Raytheona. Armia zobowiązała się użytkować Patriota przynajmniej do 2048 roku. Niedawny artykuł na temat przyszłości „Wisły" autorstwa p. gen. rez. Leona Komornickiego, choć dobrze napisany, opiera się na błędnym rozumowaniu i nieścisłościach. Prawda jest taka, że kupując Patriota, Polska otrzyma sprawdzony, zaawansowany system obrony powietrznej na czas i w rozsądnej cenie.

Czytaj więcej

31 maja 2017

Na przełomie maja i czerwca amerykański koncern rakietowy Raytheon dostanie z Polski pierwszą partię systemów do identyfikacji statków powietrznych „swój-obcy”. Urządzenia opracowała firma PIT Radwar. – Od przyszłego roku będziemy je instalowali w modernizowanych zestawach rakietowych Patriot – mówi portalowi polska-zbrojna.pl John Baird, wiceprezes Raytheona.

Czytaj więcej

30 maja 2017

Raytheon obiecuje, że połowa pracy przy polskim patriocie będzie wykonywana w naszym kraju. Ale ta kwestia to też najtrudniejszy temat w negocjacjach koncernu ze stroną polską.

Czytaj więcej